Doprava zdarma nad 1500 Kč
Výměna zboží zdarma
Rozměrové tabulky na vyžádání

VRÁCENÍ NEVYHOVUJÍCÍHO ZBOŽÍ ZPĚT VÝROBCI

 

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy převezme zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář vložený do zásilky se zbožím. Případně může svůj úmysl oznámit e-mailem na adresu poradna@jitex-comfort.cz. (Na uvedené adrese může též požádat o zaslání příslušného formuláře.)

Zboží je kupující spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (nebo zároveň v jedné zásilce s  vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy), zaslat zpět na adresu prodávajícího. Zásilka nebude přijímána na firemní prodejně a nebude rovněž přijímána jako dobírkový balík.

Do balíku s vraceným zbožím musí kupující přiložit průvodní list s informací, zda se jedná o vrácení či výměnu zboží. Při vracení zboží na tento list napíše kupující spotřebitel i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. 

V souladu s §1832 odst. 3 občanského zákoníku si kupující nese náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající vrácené zboží obdržel, vrácena odpovídající částka za zboží, včetně nejnižších nákladů na dopravu, které mohl kupující spotřebitel při nákupu zvolit z nabídky prodávajícího. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení peněz prodávající využije pouze převod na bankovní účet.

 

Adresa pro vrácení zboží zpět výrobci:

Jitex COMFORT s.r.o.

Gabriela Slavíčková

U Vodárny 1506, Písek 397 01

 

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

zboží ještě nebylo převzato kupujícím  /  se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená a kupující se k dalšímu postupu nevyjádřil do sedmi dnů od první výzvy  /  nebude v případě bezhotovostní platby do pěti pracovních dnů od splatnosti objednávky platba připsána na účet prodávajícího a kupující se k dalšímu postupu nevyjádřil do sedmi dnů od první výzvy.