Doprava zdarma nad 1500 Kč
Výměna zboží zdarma
Rozměrové tabulky na vyžádání

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Kupující spotřebitel má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí.  

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující spotřebitel u prodávajícího na adrese uvedené níže.

Jitex COMFORT

Monika Andělová

U Vodárny 1506

397 01 Písek

 

Zásilka s reklamovaným zbožím nebude přijímána jako dobírkový balík!

Výrobek k reklamaci je nutné předat čistý, v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami! K výrobku je třeba přiložit vyplněný Reklamační protokol

Vada způsobená nesprávným užíváním či ošetřováním výrobku nemůže být považována za oprávněnou k reklamaci. Tu nelze rovněž uplatnit na běžné opotřebení zboží! 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI).

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na stránkách ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE: https://www.coi.cz/informace-o-adr/