Kontakty / Obchodní zástupci
                      

Jižní a západní Čechy        Iveta Košťálová          kostalova.i@jitex-comfort.cz     727 899 002

Východní Čechy                 Oldřich Roušavý              rousavyo@seznam.cz            724 863 638

Severní Čechy                   Jaroslav Murga               j.murga@seznam.cz              604 104 468

Praha, Karlovarsko            Ing. Helena Bernasová     hel.ber@volny.cz                  603 202 702

Severní Morava                 Ing. Marek Lisický           m.lisicky@seznam.cz             775 219 386

Jižní Morava                     Petr Hanák                       ph.oz@seznam.cz                773 751 268

Slovensko                         Mária Chovanová          chovanova@centrum.sk      +421 911 066 660