DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA  platné do 24.5.2018

Objednávky doručené přes náš eshop jsou zpracovány a zboží odesláno zákazníkovi obvykle během tří pracovních dnů.

Za odeslání objednávky je účtováno zvolené poštovné:

Obchodní balík České pošty - poštovné + balné/dobírka: 115,- Kč

Obchodní balík České pošty - poštovné + balné/platba předem: 80,- Kč

Doprava PPL - ČR - poštovné + balné/dobírka: 100,- Kč

Doprava PPL - ČR - poštovné + balné/platba předem: 75,- Kč

Doprava PPL - Slovensko - poštovné + balné/dobírka: 195,- Kč

Doprava PPL - Slovensko - poštovné + balné/platba předem: 170,- Kč

Při objednávce výrobků v celkové hodnotě nad 1 500,- Kč (včetně) nejsou náklady na dopravu účtovány.

(V případě akcí "DOPRAVA ZDARMA" platí hranice pro výši objednávky uvedená na úvodní straně eshopu) 

Při zvolení platby předem je nutné poslat peníze na náš účet do pěti pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka stornována a zboží vráceno na sklad, aby bylo k dispozici ostatním zákazníkům.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ VÝROBCI)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět výrobci v uvedené lhůtě - určující je datum odesílání a to v bezvadném, stoprocentním stavu, bez známek užívání nebo opotřebování a pokud možno v původním obalu. Doporučujeme využít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží a uznání odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi v zákonné lhůtě čtrnácti dnů vrácena zpět částka odpovídající hodnotě zboží, včetně nejnižších nákladů na dopravu, které může zákazník při objednávání zboží zvolit z nabídky prodejce (v našem případě 75,- Kč - viz možnosti dopravy výše). Poštovné nebude vráceno v případě, že si zákazník ponechal část zaslaného zboží. Náklady na odeslání zboží zpět prodejci hradí zákazník vždy sám. 

Adresa pro vrácení zboží zpět výrobci:

Jitex COMFORT s.r.o. 

Markéta Kvaltýnová             

U Vodárny 1506, Písek  397 01

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

BEZPLATNÁ VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě, že potřebujete vyměnit výrobek za jinou velikost, doporučujeme nejdříve tuto skutečnost konzultovat na mailové adrese poradna@jitex-comfort.cz. Odpovíme Vám, zda Vámi požadovaný druh v dané velikosti máme skladem a je možné výměnu provést. V opačném případě Vám pomůžeme vybrat jinou barvu výrobku či výrobek podobný.

Pokud nám zašlete zboží bez předchozí mailové komunikace, doba na výměnu výrobku se může protáhnout.

Zboží musí být vráceno do čtrnácti dnů ode dne nákupu, v původní podobě, tedy bez známek užívání, včetně visaček a původního obalu.

Pokud měníte "kus za kus" ve stejné cenové relaci, náklady na dopravu vyměněného zboží k Vám neúčtujeme

Pokud měníte za dražší výrobek (výrobky), nebude Vám účtována doprava od nás v případě úhrady vzniklého doplatku předem zasláním peněz na náš účet. Jestliže trváte na úhradě při převzetí balíku, bude Vám přifakturována částka za platbu na dobírku dle zvoleného přepravce.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na zboží je uplatňována záruka po dobu 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Pokud se v této lhůtě objeví vada nezpůsobená nesprávným užíváním či ošetřováním výrobku, lze jej reklamovat:

  • na e-mailové adrese provozovatele: velackova.j@jitex-comfort.cz
  • poštou na adrese provozovatele: Jitex COMFORT s.r.o., Oddělení reklamací, U Vodárny 1506, 397 01 Písek. Zboží zašlete obyčejnou zásilkou, prosíme, neposílejte je na dobírku. Takovéto zásilky nebudou přijaty, ale ihned vráceny zpět odesílateli.
  • Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami, urychlíte tím vyřízení reklamace.
  • Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží!
  • K výrobku přiložte vyplněný  Reklamační protokol


KUPUJÍCÍ JE POVINEN UVÉST

  • číslo faktury
  • datum přijetí reklamovaného zboží
  • co nejvýstižnější popis vady

 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  • prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak
  • reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití, dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a to v elektronické podobě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.